„Bunătăți din Hunedoara - Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol din Județul Hunedoara”


Proiectul „Bunătăți din Hunedoara – Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol din Județul Hunedoara” își propune:

Înființarea și dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și activități de promovare

Îmbunătățirea cooperării între fermieri, procesatori, distribuitori locali, organizații neguvernamentale și instituții de învățământ în scopul comercializării de produse agroalimentare într-un spațiu comun aprovizionat prin intemediul unui lanț scurt alimentar creat în județul Hunedoara, pe o rază de 50 km, precum și prin integrarea în piețele locale, timp de 21 luni.

Pentru consolidarea puterii economice a fermierilor, procesatorilor și distribuitorilor locali am optat pentru constituirea unui parteneriat, ca instrument de dezvoltare rurală, eficient. Parteneriatul poate furniza o susținere durabilă a dezvoltarii membrilor lui si poate atrage noi procesatori sau producatori. De asemenea acest parteneriat poate constitui un model de bune practici privind protejarea produselor locale. Prin  întreprinderile care participă la acest proiect, procesatorii din județul Hunedoara locale pot afla noi modalități de a-și vinde produsele în cantități mai mari și de a atrage noi tipuri de cumpărători.
Primul obiectiv specific al proiectului:

realizarea unui parteneriat între un grup de fermieri, producători, procesatori și organizatii neguvernamentale pentru comercializarea intr-un spatiu comun a produselor prin intermediul unui lant scurt de aprovizionare.Parteneri


ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ DE PROMOVARE A SERVICIILOR DE OCUPARE

cu sediul în Comuna Crișcior, loc. Crișcior, str. Monumentului, nr. 26, jud. Hunedoara, reprezentată prin Cojocărescu Simona-Maria, având funcția de Președinte, în calitate de Solicitant. Scopul Asociației este de a desfășura activități de promovare a învățării pe tot parcursul vieții, stimularea ocupării forței de muncă la nivel național, regional și județean, sprijinirea liberei inițiative, participarea la proiecte de consultanță, întocmirea de studii și avize de specialitate, activități în domeniul social, inclusiv promovarea intereselor persoanelor din categorii defavorizate.


ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ DE PROMOVARE A SERVICIILOR DE OCUPARE

cu sediul în Comuna Crișcior, loc. Crișcior, str. Monumentului, nr. 26, jud. Hunedoara, reprezentată prin Cojocărescu Simona-Maria, având funcția de Președinte, în calitate de Solicitant. Scopul Asociației este de a desfășura activități de promovare a învățării pe tot parcursul vieții, stimularea ocupării forței de muncă la nivel național, regional și județean, sprijinirea liberei inițiative, participarea la proiecte de consultanță, întocmirea de studii și avize de specialitate, activități în domeniul social, inclusiv promovarea intereselor persoanelor din categorii defavorizate.


PASC NICOLAE FERMIER ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

cu sediul în Certeju de Sus, strada Valea Faieragului, nr. 221, jud. Hunedoara, CUI: 26779274, reprezentat legal prin Pasc Nicolae, având funcția de Administrator, în calitate de Partener 6. Activitatea principală fiind activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor).


ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE PRODUSE TRADIȚIONALE ȘI ECOLOGICE HUNEDOARA

cu sediul în Municipiul Hunedoara, strada Tudor Vladimirescu, nr. 55, jud. Hunedoara în calitate de PARTENER 1, reprezentată legal prin Tatiana Rovinar. Asociația este constituită în scopul susținerii producătorilor de produse tradiționale și ecologice în vederea asigurării calității, organizarea și promovarea de activități, programe, acțiuni menite a reprezenta interesele producătorilor de produse tradiționale și ecologice din aria geografică aferentă jud. Hunedoara.


ROTARIU GEORGETA AGROTURISM ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

cu sediul în Comuna Șoimuș, sat Șoimuș, nr. 16 A, jud. Hunedoara, CUI: 28402261, reprezentată prin Rotariu Georgeta, având funcția de Administrator, în calitate de Partener 4. Printre activitățile declarate și încadrate în clasa CAEN se regăsește și 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare.


UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

cu sediul în Calea Mănăștur 3-5, jud. Cluj în calitate de Partener 2 reprezentata prin rector prof, Dr. Cornel Cătoi. Universitatea are experiență in elaborarea unor planuri dezvoltate de marketing pentru promovarea de lanturi scurte de aprovizionare. Universitatea are departament de cercetare si catedra de management si marketing in agricultura.


BUNĂTĂȚI CASA MARIA SRL-D

cu sediul în Municipiul Hunedoara, str. George Enescu, nr. 15, jud. Hunedoara, CUI: 36180131, reprezentată prin Rovinar Tatiana, având funcția de Administrator, în calitate de Partener 5. Activitatea principală este prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.


ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE HUNEDOARA

cu sediul în Deva, strada 22 Decembrie, nr. 222, CIF 17880120, reprezentat legal prin Indrea Alexandru-Constantin, în calitate de Partener 3. Scopul Asociației este: apărarea intereselor specifice de grup privind creșterea potențialului productiv al animalelor (ovine, caprine, bovine, porcine, cabaline) proprii; ameliorarea bazei materiale a crescătorilor;îmbunătățirea condițiilor de valorificare a animalelor și păsărilor, a produselor obținute de la acestea și ridicarea nivelului de trai al crescătorilor; sprijinirea producătorilor agricoli din producția vegetală (cereale, plante tehnice, legume, cartofi, plante furajere); sprijinirea producătorilor agricoli care dețin plantații pomicole, arbuști fructiferi și viță de vie; Asociatia are experientă în sprijinirea producatorilor, procesatorilor și fermierilor in identificarea celor mai bune solutii de piata, în încurajarea acestora de utilizare a noi procese și tehnologii in sectorul agroalimentar, conducând la creșterea gradului de inovare din sector.


Spațiul comun înseamnă un magazin în orașul Deva, care va fi aprovizionat cu produse tradiționale și locale de pe o raza de maxim 50 km față de acesta, în special cu produse livrate de membrii parteneriatului acestui proiect.
Promovarea intensiva a lanțului scurt


Metodele de promovare se vor adresa in special clientilor si vor utiliza Internetul, mass media, distribuirea de materiale promotionale. Promovarea se va face pe toata perioada desfasurarii proiectului.Integrarea procesatorilor cu pietele locale


prin incurajarea participarii acestora la targurile traditionale din Deva si Hunedoara


Realizarea unui Studiu de piata

care sa ajute partenerii la valorificarea produselor in activitati turistice in spatiul rural de catre Asociatia Judeteana a Crescatorilor de Pasari si Animale Hunedoara – ONG cu experienta în lansarea pe piata a producatorilor si procesatorilor si care are in obiectul de activitate promovarea turismului rural si dezvoltarea metodelor de comercializare a produselor autentice hunedorene printr-un plan dezvoltat de marketing, realizat cu ajutorul unei unitatii de cercetare care este partener in acest proiect, respectiv Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca.
Atragerea de noi membrii


in Asociatia Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice Hunedoara, identificarea de fermieri și procesatori prin intermediul Asociatiei Judetene a Crescatorilor de Pasari si Animale Hunedoara, diversificarea ofertei de produse traditionale prin atestarea unui numar de 3 produse noi ale parteneriatului pana la finalizarea proiectului; obținerea mărcii inregistrate pentru un numar de 3 produse ale parteneriatului.